De Stedelijke Basisschool “Aan de Stroom” is een weerspiegeling van de onmiddellijke leefomgeving rondom de school. Onze leerling populatie is zeer divers met een mix van talige, sociale, culturele, religieuze en economische achtergronden.

Als schoolteam kiezen wij ervoor om vanuit deze uitdagende context kwalitatief, goed onderwijs te bieden. Hierbij starten we vanuit het gelijkwaardigheid principe, zodat iedereen ook gelijke kansen kan krijgen! Door zelf te experimenteren ontdekt men zijn/haar eigen talenten en die van anderen. Wij zoeken, bieden telkens nieuwe kansen en mogelijkheden om elk kind te laten groeien. Partners van de school zijn hierbij een belangrijke factor.

We zijn een zorgzame, warme school waar openheid en waardering centraal staat. We streven ernaar dat elke leerling, leerkracht, ouder en externe partner zich thuis kan voelen op onze school. Positieve en verbindende communicatie is hiervoor essentieel: iedereen kan zijn mening uiten op een positieve en beleefde manier.

Spelend leren staat centraal:  Tijdens de leermomenten worden onze kinderen uitgedaagd om te experimenteren, na te denken en praten, te handelen. Tevens bieden onze unieke, groene en ruime accommodatie met aandacht voor leeftijdgebonden speeltuinen, mogelijkheden om kinderen al spelend en bewegend te laten leren: vb. buiten lesgeven, voor- en naschoolse sportactiviteiten, bewegingstussendoortjes, uitdagende sport- en spel accommodatie,… samenwerking met externe partners.

Onze troeven :

We bieden kwaliteitsvol onderwijs. Leerlingen krijgen volgens eigen noden en mogelijkheden brede, verhoogde of uitgebreide ondersteuning met indien nodig een aangepast traject.

“Samen school maken": vertrouwen en verantwoordelijkheid nemen als team en als ouder!  Ouders nemen actief deel aan babbelmomenten, info-en kijkmomenten in de klas, oudercontacten, projectweken,…

Focus op spelend leren in een groene, veilige omgeving met speeltuinen die leeftijdsgebonden zijn en focus op het ontwikkelen van onze talenten: met  als blikvanger: Antwerp Symphony Orchestra en de Tekenacademie Berchem (tijdens en na de schooluren.) Jespo, Sporting AA tijdens de vakanties, buurtsport, Sikopi, turnclub, 10-miles project…

Aandacht als zorgzame, warme school waar openheid en waardering centraal staat!

Leerlingen van basisschool Aan De Stroom krijgen muziekles